Lärosäten & företag

Lärosäten & företag

Lärosäten & företag

Genom att lyssna, guida och lära ut, stödjer dig Kreakalma att skriva, berätta och ut.

Zinaida Hodzic, skolbibliotekarie

”Jag gillade Elisabeths enkla metoder (vi är ju inte alla författare) som gjorde att vi lätt kom fram till poängen. Hon skapade dynamik i gruppen och de två timmarna bara flög i väg. På en skala 1 till 5 får hon 5 stjärnor från mig.”

Undervisning, workshops & skrivcoachning

Av Kreakalma kan du beställa undervisning, workshops och skrivcoachning i berättande, manus och kreativt skrivande.

Kommer du från ett lärosäte – folkhögskola eller högskola – med en utbildning i manus/dramatik kan du anlita Elisabeth på Kreakalma som handledare, examinator och föreläsare.

Kreakalma erbjuder färdiga workshops, som riktar sig till såväl lärosäten som företag, men kan också skräddarsy workshops efter dina behov.

Under Kreakalmas workshops guidas du i att väcka kreativiteten och skapa idéer samt i att skriva synopsis, texter eller manus. Du kan få med dig allt från lekfulla kreativitetsövningar till skrivövningar i grupp; fördjupad kunskap i dramatiskt skrivande, storytelling eller mer kreativ kommunikation; samt en inblick i hur man verkar som yrkesverksam manusförfattare och dramatiker.

Företag kan även boka individuell skrivcoachning i storytelling och en mer kreativ kommunikation.

Produktionsbolag eller kreatörer inom TV, film och teater kan anlita Elisabeth på Kreakalma som manusförfattare, dramatiker eller dramaturg.

Undervisning, föreläsning, handledning och examination

Kommer du från en utbildning i manusskrivande/dramatik på folkhögskola eller högskola kan du anlita Elisabeth på Kreakalma som handledare, examinator samt föreläsare i dramaturgi så väl som i filmens och TV-seriers språk och hantverksutförande.

Du kan också beställa workshops i kreativt skrivande för att öka studenternas förmåga i att hitta till det fria och och mer idésökande skrivandet.

Elisabeth har under över tio år haft uppdrag som handledare, föreläsare, workshophållare och examinator på Stockholms Filmskola, Högskolan Dalarna och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola.

Elisabeth arbetar under läsåret 2016/2017 på 70 % som kursansvarig på utbildningen Att skriva dramatik på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola.

MÅLGRUPP: Studenter på högskolor och folkhögskolor med utbildningar i manus och i att skriva dramatik.

PLATS: På hög-eller folkhögskolan.

TID: Bestäms i överenskommelse med lärosätet utifrån undervisningsschemat.

Jag är intresserad

Lisa Samanya Croall, dramatiker och f.d. dramatikstudent vid Biskops Arnö

”Elisabeth skapar ett tryggt och kreativt rum för såväl skrivandet som samtalet. Hon ser snabbt varje individs styrkor och utmaningar, och handleder därefter med värme, kunskap och stort engagemang. Elisabeths tydlighet, humor och tillåtande attityd till vad skrivprocessen innebär, gjorde att jag stärktes och blev modigare i mitt skrivande.”

Workshop: Kreativt skrivande

I workshopen Kreativt skrivande sätter vi kikarsiktet på idé, kreativitet och skrivglädje. Vi utforskar idéer och kreativitet genom skrivövningar och gemensamma diskussioner. Vi tittar även kort på dramaturgi; hur man strukturerar sin berättelse.

Elisabeth har workshop med svensklärare.

Elisabeth har workshop med svensklärare.

MÅLGRUPP: Lärare på grundskolan och gymnasiet. Kreakalmas workshop riktar sig främst till lärare i svenska, eller andra språk, i drama samt till bibliotekarier.

PLATS: På skolan eller i en kurslokal i Stockholms innerstad som Kreakalma ordnar mot ersättning.

TID: 2 h.

Jag är intresserad

Kajsa Grusell, svensklärare

”Jag gillar ju som bekant dina övningar och får en skrivenergiboost varje gång. Den här workshopen gav mig också en skjuts i hur jag kan tänka kring upplägget för en ny kurs jag ska hålla nästa läsår.”

Workshop: Att skriva dramatik

Under workshopen Att skriva dramatik går vi igenom hur vi guidar elever i dramatiskt berättande. Vi ställer oss frågan hur man som lärare bäst stödjer eleverna genom en skrivprocess från idé till manus. Med hjälp av såväl skrivövningar som dramaturgins grunder tar vi oss igenom de olika stegen i dramatiskt berättande; idé, synopsis, treatment, dialog och manus. Vi diskuterar också hur vi praktiskt kan arbeta med eleverna i klassrummet och hur vi strukturerar upp ett projekt i att skriva manus till en teaterföreställning eller en kortfilm.

MÅLGRUPP: Lärare på grundskolan och gymnasiet. Kreakalmas workshop riktar sig främst till lärare i svenska, eller andra språk, i drama samt till bibliotekarier.

PLATS: På skolan eller i en kurslokal i Stockholms innerstad som Kreakalma ordnar mot ersättning.

TID: Heldag, eller två pass om 3,5 timmar vardera.

Jag är intresserad

Konsten att berätta – kurs i dramaturgins grunder

På kursen Konsten att berätta lär vi oss grunderna i dramaturgi, dvs. hur vi strukturerar en berättelse och får till början, mitt och slut. Vi går igenom aktindelning, karaktär, vändpunkter, konflikt, framåtrörelse och tema. Vi använder oss av flera exempel ur dramatikens alla former; film, Tv, teater samt från folksagor.

MÅLGRUPP: Lärare på grundskolan och gymnasiet. Kreakalmas workshop riktar sig främst till lärare i svenska, eller andra språk, i drama samt till bibliotekarier.

PLATS: På skolan eller i en kurslokal i Stockholms innerstad som Kreakalma ordnar mot ersättning.

TID: Heldag, eller två pass om 3,5 timmar vardera.

Jag är intresserad

Madeleine Swartz

”Jag har fått mer kunskap i hur man gör berättelsen intressant, hur jag bygger upp mina karaktärer samt hur jag använder vändpunkter. Jag vet nu hur jag delar in berättelsen i tre akter. Uppskattade att kursledaren hade ett tydligt schema, men samtidigt inte styrde processen utan lät deltagarna kliva fram och våga ge uttryck för sina idéer.”

Storytelling & yoga

På företag och arbetsplatser håller Kreakalma workshops i storytelling, berättande, kreativt skrivande och en mer kreativ kommunikation. Upplägget skräddarsys i samarbete med er som uppdragsgivaren utifrån era behov. Under workshopen tittar vi på hur vi kan förmedla budskap via storytelling och lär oss grunderna i dramaturgi, dvs. hur vi strukturerar en berättelse eller ett budskap och får till början, mitt och slut.

Workshopen kan även kombineras med yoga och enkla mindfulnessövningar. Med yogans hjälp samt med flödes- och kreativitetsövningar kommer vi åt det ni har att berätta. Att ge sin personal kontinuerlig yoga och meditation på arbetsplatsen gör också underverk för stressnivå, välmående och arbetsinsats.

Företag kan även boka individuell skrivcoachning som skräddarsys utifrån just den chefens eller anställdes behov.

MÅLGRUPP: Workshopen riktar sig främst till företag, men också till bibliotekarier, lärare och personal på hög- och folkhögskolor.

PLATS: På er arbetsplats eller i en kurslokal i Stockholms innerstad som Kreakalma ordnar mot ersättning.

TID: 2 h eller längre om så önskas.

Jag är intresserad

Manus & dramaturgi

Kommer du från ett produktionsbolag, en TV-kanal eller en teater och letar efter manus? Är du en kreatör med bra idéer som själv inte har tid eller är bäst lämpad för att skriva dem? Elisabeth på Kreakalma arbetar sedan 1997 som manusförfattare och dramaturg och skriver manus utifrån egna originalidéer såväl som på uppdrag. Hon skriver främst för TV och film, men har nyligen även börjat skriva för scenen.

Elisabeth arbetar även som dramaturg och manusredaktör, med många års erfarenhet från ett flertal dramaproduktioner på framförallt Sveriges Television.

Läs mer om Elisabeths yrkeserfarenhet här.

Mer utförligt CV ges på begäran.

Jag är intresserad